Điều khiển Google Glass bằng sóng não

Thông qua một trình biên dịch trung gian từ các tín hiệu điện não đồ (EEG), ứng dụng sẽ giúp chiếc kính thông minh Google Glass có thể được điều khiển bằng sóng não.

Tiếp cận công nghệ giáo dục hiện đại

Theo số liệu thống kê mới đây của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc giảng dạy đã cải thiện một cách...