Rút tiền tại máy ATM bằng smartphone

Được thiết kế đặc biệt và tiện lợi để giúp cải thiện việc rút tiền từ ngân hàng, người dùng có thể sử dụng smartphone tại máy ATM để tăng tốc độ giao...