Facebook Messenger cập bến iPad

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Facebook cũng đã phát hành ứng dụng nhắn tin Messenger dành cho người dùng iPad.