Đã đọc được gen người Việt

Dựa trên kĩ thuật tính toán tin - sinh, hệ gen người Việt đã được các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành.

Người Việt trẻ thành danh ở Google

Ở thung lũng công nghệ cao Silicon, Mỹ có nhiều người Việt Nam trẻ tuổi đang làm việc cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Google. Họ đang...