Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 5

Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia” sẽ diễn ra từ 15-16/11/...