20 nghề “hot” nhất năm 2014

Xu hướng bùng nổ thông tin và dữ liệu trên toàn thế giới chính là lí do nghề thống kê và quản trị dữ liệu lên ngôi trong năm 2014.