Google, Apple, eBay, Yahoo! phải có đầu mối pháp nhân tại Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, các doanh nghiệp kinh doanh Internet quốc tế khi cung cấp dịch vụ tại lãnh thổ Việt Nam phải có pháp nhân tại Việt Nam, phải thành lập văn phòng hoặc chỉ định cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho mình tại Việt Nam.

Chưa thể cấp phép game online

Mặc dù từ 1/09, Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã có hiệu lực, nhưng vấn đề cấp phép...

Có sự hiểu nhầm về Nghị định 72

Khi Nghị định 72 về quản lí và cung cấp sử dụng dịch vụ Internet ra đời, dư luận trong nước đang rất xôn xao trước cách hiểu của một số người cho...