Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Siết tin nhắn rác, được không?

Việc quản lí tin nhắn, thư điện tử quảng cáo đã được siết chặt hơn nhờ những quy định mới. Tuy nhiên nhiều người cho rằng vẫn còn kẽ hở để lách luật...