Đừng cắm USB vào máy tính!

Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hàng tỉ USB, gây tai họa khôn lường cho mọi người dùng máy tính.