255 website Việt có nguy cơ bị tấn công qua lỗ hổng FREAK SSL

Bkav cho biết, trong gần 10.000 website bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng an ninh mạng FREAK SSL mới được phát hiện ngày 3/3/2015, có 255 website Việt Nam. Trong đó, có 6 website ngân hàng, chứng khoán, 4 website hãng viễn thông, 5 website chính phủ…