Gần 80% máy tính ở Việt Nam bị nhiễm mã độc

Khảo sát của Microsoft cho thấy có tới 50% máy tính mới có cài sẵn phần mềm được Microsoft mua tại VN bị lỗi ổ đĩa cứng và 100% các máy bị lỗi này đã bị cài sẵn các phần mềm độc hại (malware).