Vi xử lí smartphone: bao nhiêu nhân là đủ?

Hàng ngày, chúng ta vẫn bắt gặp những lời quảng cáo đại loại như: vi xử lí 4 nhân, 8 nhân… và chính những điều này này đã ngấm ngầm tạo nên tư tưởng “càng nhiều nhân, càng xịn, càng tốt”. Thực tế có phải như vậy?