Mạng xã hội Facebook: 8 năm nhìn lại

Sau 8 năm, từ một trang cộng đồng nhỏ ở Đại học Harvard, Facebook đã nổi tiếng thế giới với giá trị được đánh giá vào khoảng 100 tỉ USD.