Ứng dụng văn phòng chỉ với 2,5 MB

Cũng cùng với ý tưởng là mang theo một bộ ứng dụng “di động” trên USB, nhưng bạn cứ nghĩ ngay như OpenOffice.org hay ngay cả những ứng dụng nhỏ hơn...