Những điều bạn chưa biết về Android

Hệ điều hành Android là dự án được Google mua lại, mẫu thử Android đầu tiên giống một chiếc BlackBerry, điện thoại Android từng không có bàn phím ảo...

11 điều bạn chưa biết về Apple

Công ty phía sau những chiếc iPhone và iPad nổi tiếng mọi nơi là một công ty khá bí ẩn, nhưng có vài điều dưới đây được tiết lộ về công ty có trụ sở...