10 câu nói bất hủ của Steve Jobs

Thầy phù thủy quá cố của Apple có rất nhiều phát ngôn sâu sắc, đáng nhớ về sự sáng tạo và phát minh trong lĩnh vực công nghệ.

Những câu nói bất hủ của Steve Jobs

Là người có cá tính mạnh mẽ và theo đạo Phật, mỗi câu nói của Steve Jobs luôn ẩn chứa nhiều hàm ý, mang đầy tính triết lí, mà khi ngẫm ra có rất...