WhatsApp làm các nhà mạng mất 33 tỉ USD

Vụ tậu công ty “lính mới tò te” WhatsApp chuyên về tin nhắn di động của Facebook với giá 19 tỉ USD là một nhắc nhở nhãn tiền chuyện các nhà mạng mất...