Tranh chấp giữa Nod32 và Pcvim

Đầu tuần trước, TTCN đã có bài giới thiệu phần mềm diệt vi rút gọn nhẹ Pcvim. Tuy nhiên, sau đó đã phát sinh một số vấn đề mâu thuẫn giữa Pcvim và...