Chúc mừng Windows Phone 7 tròn một tuổi

Cùng thời điểm này năm ngoái, hệ điều hành Windows Phone đã chính thức được giới thiệu trên phạm vi lãnh thổ châu Âu. Một năm đã trôi qua mang theo...