'Dế' dành cho người đẹp

Nếu như BenQ-Siemens AL21, Samsung F210 dành cho những bạn gái mới lớn, thì Nokia Luna, Motorola V8 dành cho những người ưa thời trang, làm đẹp....