Trang web Bkav chứa virus?

Dịch vụ safeweb của Norton vừa đưa ra phân tích trang bkav.com.vn với kết quả tổng cộng chứa 30 virus và trojan cho ba tập tin trong nhiều phiên bản...