NTS độc quyền phân phối Netgear tại Việt Nam

Ngày 01/10/2014, Netgear sẽ chính thức chỉ định NTS là nhà phân phối độc quyền tại Việt nam. Trong hợp tác này, NTS sẽ chịu trách nhiệm về xây dựng thương hiệu, bán hàng và bảo hành thiết bị Netgear cho khách hàng Việt Nam.

Kaspersky Tiếng Việt sẵn sàng ra mắt

Vào lúc 0 giờ ngày 16/7/2009 Kaspersky Lab Tiếng Việt sẽ đưa chương trình Kaspersky Tiếng Việt lên website, sẵn sàng cho hàng triệu lượt download....