Olympic 2012 “xâm chiếm” mạng xã hội

Phủ sóng mạnh trên Facebook, Twitter, Youtube… Olympic Luân Đôn 2012 đi vào lịch sử như một kì thế vận hội “truyền thông xã hội” đầu tiên, cho phép...