iPhone đạt mốc một triệu

Hơi lâu hơn một số nhà phân tích dự đoán, nhưng cuối cùng hôm nay Apple cũng công bố iPhone đã đạt mốc 1 triệu chiếc được bán ra, sau 74 ngày kể từ...