Google cung cấp dịch vụ OpenID

OpenID là cách dễ dàng và miễn phí để sử dụng một tài khoản duy nhất trên toàn bộ mạng Internet. Nói một cách đơn giản, tại các website hỗ trợ OpenID...

Yahoo! chính thức cung cấp dịch vụ OpenID

Sau một thời gian thử nghiệm OpenID, Yahoo! đã chính thức cung cấp dịch vụ này cho 248 triệu người dùng của họ trên toàn thế giới. Với dịch vụ này,...