Tổng quan về trình duyệt Opera 10.50

Tất cả chúng ta ở đây đều biết phiên bản 10.50 mới nhất của trình duyệt Opera đã ra mắt, song thực tế chúng ta lại chưa biết phiên bản này trang bị...