Nguồn mở ngày càng bảo mật

Chất lượng cũng như độ bảo mật của các phần mềm nguồn mở đang được cải thiện một cách nhanh chóng, nghiên cứu mới nhất của hãng Covertity cho biết....