Panda Internet Security phát hiện malware tốt nhất tháng 7

PC Security Labs (PCSL), một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên tập trung kiểm tra và đánh giá các phần mềm bảo mật, vừa công bố kết quả kiểm thử bảo vệ tổng thể tháng 7. Theo đó sản phẩm bảo mật của Panda được đánh giá 5* (dành cho những sản phẩm có khả năng bảo vệ cao nhất) đồng thời còn được chọn là phần mềm phát hiện malware tốt nhất của tháng.

Miễn phí 1 năm Panda Internet Security 2010

Panda Internet Security 2010 là một sản phẩm bảo mật được đánh giá cao trên thị trường, mức giá cho 1 năm sử dụng phiên bản này là 59,95 USD, tuy...