Đầu tư mạnh, Truyền hình An Viên lập kỉ lục phát sóng

Chưa đầy 2 tuần sau khi được cấp phép tần số thứ tư, Truyền hình An Viên đã đưa vào phát sóng thử nghiệm. Đây được coi là kỉ lục về thời gian lên sóng sau khi được cấp phép so với bất kì đơn vị truyền dẫn phát sóng nào trên toàn thế giới.