Volvo phát triển công nghệ bổ sung nguyên liệu di động

Volvo phát triển chiếc xe của mình có chức năng gửi cảnh báo khi xe sắp hết nguyên liệu trực tiếp tới các nhà cung cấp nguyên liệu di động gần nhất. Với công nghệ này, người sử dụng xe không còn lo bị “đóng băng” giữa đường vì hết nhiên liệu.