Motorola XT1058 trong phép thử là X Phone?

Thông tin về chiếc smartphone Motorola XT1058 được cho là chiếc X Phone đã xuất hiện trong một phép thử GFX Benchmark ngay trước thềm Google I/O 2013.