Phê duyệt tiêu chuẩn cho hệ thống máy chủ tên miền “.vn”

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã kí Quyết định số 1524 phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) ".vn", nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng cho các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam.

IEEE phê duyệt chuẩn WiMax tiếp theo

Viện Kĩ thuật Điện và Điện tử (IEEE) đã phê duyệt 802.16m - chuẩn cho thế hệ tiếp theo của WiMax, có thể cung cấp tốc độ tải xuống tới hơn 300Mbit/...