Google lại mất thêm một tướng

Phó Chủ tịch Google Jonathan Rosenberg đã thông báo trong vài tháng tới sẽ rời vị trí đi khỏi Công ty. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo...