2013: Sản phẩm phần mềm Việt lên ngôi

Năm 2013, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam được dự đoán có khả năng tăng trưởng 30-40% so với năm trước. Xu hướng được đề cao trong thời điểm...

Phần mềm Việt trên ĐTDĐ: Nghèo nàn!

Từ khi các nhà sản xuất tung ra nhiều cấu hình máy mạnh hơn, nhu cầu sử dụng những phần mềm, ứng dụng ngày càng tăng để mở rộng năng lực hoạt động...

Top 5 phần mềm miễn phí Việt Nam

Cộng đồng mạng Việt Nam đang có xu hướng sử dụng nhiều hơn những sản phẩm phần mềm mang thương hiệu Việt để thay thế dần ảnh hưởng của phần mềm nước...