Cảnh báo về phần mềm bắt cóc máy tính Pacman

Một phần mềm bắt cóc máy tính (ransomware) mới có tên Pacman đã nâng mức tấn công tội phạm lên một đẳng cấp mới khi khiến một máy tính trở thành nạn nhân sau một lần nhấp chuột. Nạn nhân chỉ có 24 giờ để trả tiền bằng tiền ảo Bitcoin nếu không muốn mất toàn bộ dữ liệu.