HDTV cho người thích lướt web

Samsung Plasma D8000, Sony CX520 hay LG LW6500 là những mẫu Internet tích hợp cả trình duyệt Web, kết nối mạng không dây Wi-Fi.