10 dự án lập trình viên PHP nên trải qua

Đối với một lập trình viên PHP bạn luôn hiểu rằng PHP là một ngôn ngữ phổ biến và có một lượng khổng lồ mã nguồn để tham khảo, đa số các thành phần...

Zend Framework phát hành bản beta 0.9.0

Nhóm phát triển Zend Framework vừa công bố phiên bản thử nghiệm beta 0.9.0 với hi vọng đây là bản thử nghiệm đầu tiên và duy nhất trước khi tung ra...

PHP 6 và giải mã dữ liệu vào

Andrei Zmievski đã có bài viết trên blog của mình về một tính năng mới của PHP 6 cuối cùng đã được giải quyết: vấn đề giải mã dữ liệu vào (input...