Một góc nhìn khác về pin lithium-ion

Lần đầu tiên các nhà khoa học xem xét pin hoạt động ở cấp độ phân tử và phản bác lại những suy nghĩ bấy lâu của chúng ta về cách sử dụng pin sao cho đúng.