Pinterest đã cho phép đăng kí tự do

Từ hôm qua (8/8), trang mạng xã hội với đa số thành viên là nữ này đã cho mở cửa đăng kí, người dùng mới có thể mở một tài khoản mà không cần một lời...