Palm Pre có “em” là Pixie?

Các hacker đã phát hiện trong khi đang “giải phẫu” bộ mã của hệ điều hành WebOS trên Pre rằng Palm sẽ có chiếc smartphone kế tiếp sử dụng hệ điều...