Sony tái khởi động hệ thống PlayStation

Sony sẽ bắt đầu nối lại từng giai đoạn của hệ thống PlayStation và dịch vụ Qriocity vào ngày Chủ nhật, hơn ba tuần sau cuộc tấn công công nghệ với...