Làm thế nào để… giết Facebook?!

Trong 3 năm qua, Facebook đã đứng đầu các mạng truyền thông xã hội trực tuyến. Nhưng giờ đây, nhiều người dùng Facebook đang rủ nhau ‘giết’ tài khoản...