Phi cơ nhẹ như chim sẻ xuất trận

Loại trực thăng do thám cỡ nhỏ mà quân đội Anh vừa đưa tới Afghanistan khá giống máy bay đồ chơi và chúng có thể nằm gọn trên lòng bàn tay của binh...

Tuyển quân bằng trò chơi điện tử

Quân đội Mỹ đã phải sáng tạo ra những hình thức tuyển quân mới hấp dẫn hơn để đảm bảo nhân lực cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Họ đã đầu tư...