Mobile Marketing: Lựa chọn xu thế

Sự bùng nổ của thị trường smartphone đã mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp (DN) trong việc tận dụng công cụ này để quảng bá thương hiệu, đồng thời mở...