iPhone 7 lộ ảnh thực tế?

Hình ảnh mới nhất lại một lần nữa cho thấy chiếc iPhone 7 sẽ không có nhiều thay đổi so với mẫu iPhone 6S.