Nghỉ hưu cùng robot

Robot xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực phụ giúp việc nhà, hỗ trợ người già và chăm sóc bệnh nhân.

Phát thanh viên robot đầu tiên trên thế giới

Chuyên gia Nhật Bản về robot tại ĐH Osaka Hiroshi Ishiguro vừa cho trưng bày tại Bảo tàng Miraikan ở Tokyo phần tình diễn của dạng người máy có nhiều đặc điểm và khả năng giống như người thật.

Smartpet - chó rô bốt có khuôn mặt iPhone

Bandai đã công bố một bước đi lớn trong thế giới vật nuôi điện tử với việc giới thiệu Smartpet - một con chó rô bốt sử dụng iPhone như là bộ não.