Mozilla Raindrop đối đầu Google Wave

Google Wave đang trở thành dịch vụ “hot” nhất trên mạng Internet, nhưng rất có thể một đối thủ sừng sỏ khác đang được Mozilla âm thầm phát triển có...