Tương lai của RIM sẽ thế nào

Có hai luồng ý kiến lớn về sự tồn tại của RIM: Công ty sản xuất điện thoại của Canada sẽ bị bán lại cho một hãng khác hoặc vẫn hoạt động bình thường.