Nhà hàng thuê Robot làm phục vụ

Một nhà hàng Hồng Kông mới mở ở Ninh Ba, Trung Quốc đã thu hút được nhiều thực khách khi thuê một loạt “nhân viên Robot” biết nói.

Robot phục vụ thư viện dưới lòng đất

Trường Đại học công nghệ Sydney (Australia) đi tiên phong trong việc xây dựng thư viện dưới lòng đất, tại đó, những robot cần cẩu công nghệ cao sẽ giúp người đọc lấy sách từ thư viện.