Vẽ tranh tuyệt đẹp bằng ... Excel

Hầu hết người dùng hiện nay sử dụng Microsoft Excel cho chức năng tính toán. Tuy nhiên, mới đây đã có một người đàn ông Nhật Bản biến công cụ này để...